Personal

Nedan finner ni bilder på oss i SpiceTec.

Micael Lundmark
Verkställande direktör
070-580 95 49
micael@spicetec.se

Sven "Mr Ice" Hellberg

Marknadschef och säljare
070-982 04 20
sven@spicetec.se

Sven-Erik Wennberg

Projektledare och ansvarig för marina projekt
sven-erik@spicetec.se