SpiceTec byggde konstfrusen isbana i Sulaymaniyah

2019 byggde SpiceTec (på uppdrag av HockeyPractice Sweden AB) en 20x40 m konstfrusen isbana i Sulaymaniyah. Sulaymaniyah har extremt varmt väder under sommarhalvåret med temperaturer på uppemot 45-50 grader. I Irak var detta den första ishallen som byggts någonsin - det var således en rejäl utmaning att bygga denna isbana. Resultatet blev mycket bra och isbanan används dagligen utan problem med iskvaliteten. Filmen är från invigningen - det är Angelica från Uppsala som genomför invigningsprogrammet.

Sveriges största isbaneprojekt genomfört av SpiceTec

2019 byggde SpiceTec två nya bandypister på Studenternas IP i Uppsala, totalt ca 15 000 m2 ispist varav 7 500 m2 var en betongispist. Detta torde vara Sveriges största ispistprojekt någonsin! Totalt gick det åt ca 200 000 m banrör och ca 30 000 m2 markisolering! Tidsplanen följdes och under hösten kunde pisterna isläggas utan problem! Ett projekt vi är mycket stolta över och som givit Uppsala tillgång till 15 000 m2 bandyis! Bilderna ovan är från byggandet och från isläggning/is under säsongen 2019/2020.