Om oss

Affärsidé och vision

SpiceTec konstruerar och installerar kyl- och värmesystem av högsta kvalitet för driftsäkra och kostnadseffektiva lösningar oavsett var de installeras men vår specialitet är isbanor och fartyg.

Visionen är att företaget ska vara marknadsledande i Norden vad avser kyl- och värmesystem för isbanor och fartyg.

Historik

Grundaren och den drivande kraften i SpiceTec - Sports & Ice Technology - Sven Hellberg, eller Mr Ice, inledde sin karriär som ispistkonstruktör och byggare 1986. Han har verkat i flera olika bolag men alltid med samma leverans av ispister av högsta kvalitet som resulterar i driftsäkra samt energi- och kostnadseffektiva lösningar. Och många nöjda kunder!

Han har under sin karriär konstruerat och installerat 199 kylsystem för hockeyrinkar, 35 kylsystem för bandybanor och 18 kylsystem för curlingbanor över hela världen...och det blir varje år fler isbanor som kan läggas till denna meritlista! Det torde vara oslagbart och Sven gör sannerligen rätt för namnet Mr Ice.

SpiceTec köptes hösten 2014 av HockeyPractice Sweden AB i syfte att stärka HockeyPractice förmåga att snabbt kunna leverera små skräddarsydda konstfrusna isbanor. SpiceTec ägs till 100 % av HockeyPractice och efter förvärvet har båda bolagen uppvisat årligen ökande omsättning och en positiv utveckling både vad avser uppdrag rörande ishockey, bandy och curlingbanor såväl som byggande av mindre skräddarsydda konstfrusna isbanor.

I syfte att säkerställa intäkter under vinterhalvåret när installerandet av isbanor nedgår har SpiceTec anställt  Sven-Erik Wennberg som har lång erfarenhet av att konstruera och installera kylsystem i isbanor men även i fartyg. Huvuddelen av den marina verksamheten sker under vinterhalvåret och kompletterar därmed isbanesäsongen på ett förträffligt sätt.