Personal

Nedan finner ni bilder på några av oss i SpiceTec.

Micael Lundmark
Verkställande direktör
070-568 75 00
micael@spicetec.se

Sven "Mr Ice" Hellberg

Marknadschef, expert och säljare
070-982 04 20
sven@spicetec.se