Personal

Nedan finner ni bilder på några av oss i SpiceTec.

Mats Forsberg Danielsson
Verkställande direktör
070-982 15 25
mats@spicetec.se

Sven "Mr Ice" Hellberg

Iskonsult
070-982 04 20
sven@spicetec.se

Micael Lundmark
Ordförande
070-568 75 00